Covid-19


Bästa kund,

För oss på Green salon är säkerheten och omsorgen för våra kunder och medarbetare högsta prioritet. Vi följer noga information och råd från myndigheter om Corona/Covid-19 och vidtar löpande försiktighetsåtgärder för att förebygga och för att säkerställa våra kunders och medarbetares hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning i våra butiker.

Vi har förstärkta riktlinjer gällande god handhygien och hur man kan agera för att minska smittspridning. De av våra medarbetare som har minsta förkylningssymptom får vara hemma.

I situationer som denna är det viktigt att hålla sig lugn och följa myndigheternas rekommendationer. Tillsammans kan vi göra stor skillnad genom att inte ge oss ut om vi inte är friska samt att hålla en god handhygien.

Våra butiker har öppet som vanligt och det går jättebra att ringa/maila för att boka tid. Du kan även boka online på vår hemsidan www.green-salon.se

Ta väl hand om er.

Vänligen, 

Green salon